Πελάτες — Ποιοι μας εμπιστεύονται

Με ένα τεράστιο εταιρικό και ιδιωτικό πελατολόγιο, έχουμε καταφέρει τα τελευταία 30 χρόνια να έχουμε κάνει πιστούς πελάτες αλλά και πραγματικούς φίλους.

Εταιρίες
GERMANOS – MICROSOFT – MIELE – OTEAcademy – BOUSSIAS COMMUNICATIONS – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ARAG – GE – ΠΣΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ – ΟΜΙΛΟΣ QUEST – UNICREDIT BANK – PHARMAZAC

Ιδιώτες
Μεγάλο πλήθος ιδιωτών μεταξύ των οποίων πολλά σημαίνοντα πρόσωπα όπως πολιτικοί, ηθοποιοί, τραγουδιστές, κλπ